Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców

 

ZS.042.06.2015                                                                                           Gorzyce, dnia 31.03.2015 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych,  ogłoszonego w dniu 13.03.2015. pod nr 56576 – 2015 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: Organizacja praktyki tygodniowej z zakresu odlewnictwa realizowanej w projekcie

Zamawiający:

Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87

                                                                                     e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce.pl
                                                                                     web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:

Stowarzyszenie na Rzecz

Edukacji Zawodowej i Rozwoju

Przedsiębiorczości „Równe Szanse”

ul. Żwirki i Wigury 2; 39-432 Gorzyce
mail: andrzej-rekas19@wp.pl  

 Cena:

34900,00zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj. 90,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego

   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.

   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

po upływie 1 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

                                                                                             Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach

ds. Centrum Kształcenia Praktycznego

Jarosław Augustynowicz

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (w zł)

Przyznane punkty w kryterium cena

czas trwania nagranego filmu edukacyjnego

(il. Pkt.)

Łączna punktacja

1.

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Zawodowej i Rozwoju

Przedsiębiorczości „Równe Szanse”

ul. Żwirki i Wigury 2; 39-432 Gorzyce

34900,00

90

0

90,00

  Otrzymują:

  1. Strona internetowa zamawiającego
  2. Uczestnicy postępowania

 Data dodania: 2015-03-31 10:32

[powrot do treści ogłoszenia]
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2020r. 17:10:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.