Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Gorzyce, dnia 28.08.2018 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo  zamówień  publicznych,  ogłoszonego w dniu 18.08.2018. pod Nr 605879-N-2018 na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
 e-mail: zsgorzyce@zsgorzyce.pl
 web: www.bip.zsgorzyce.pl
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert w trybie przetargu nieograniczonego i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37-415 Zaleszany
e-mail: piekarnia.zaleszany@gmail.com
Cena:
466908,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SIWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
A.            Kryterium „Cena” w PLN: 60 pkt
B.            Kryterium „Termin zapłaty” w dniach: 10 pkt,
C.             Kryterium „Dostarczenie podwieczorku” w dniach/tydzień: 30 pkt.
co daje łączną ocenę 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 1 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
                                                                                                                          mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 
                                                                                                                                    

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (w zł) Przyznane punkty w kryterium „Cena” Przyznane punkty w kryterium „Termin zapłaty” Przyznane punkty w kryterium „Dostarczenie podwieczorku” Łączna punktacja
1 Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6; 37-415 Zaleszany
466908,00 60  
10
 
30
100
 
 
 
        Otrzymują:
  1. Strona internetowa zamawiającego
  2. Uczestnicy postępowania
 


Data dodania: 2018-08-28 15:33

[powrot do treści ogłoszenia]
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 08:10:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.