Zespoł Szkół w Gorzycach
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wynik ogłoszenia: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZS.01.08.2022
 
Gorzyce, dnia 25.08.2022 r.
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
   W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone w trybie podstawowym z możliwością  przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) o wartości nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3, Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00157540/01 z dnia 2021-08-23 r. zamieszczonego na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/  pn.: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach”
Zamawiający:
Zespół Szkół im. por. J. Sarny
adres: ul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce
tel.: 15 836-20-87
   działając na podstawie art. 239 oraz art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami) Zespół Szkół w Gorzycach informuje, że powołana komisja przetargowa dokonała oceny złożonych ofert  i uznała za najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez:
Nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano:
Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6
37-415 Zaleszany
Cena:
911680,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 1 spełnia warunki określone w SWZ, uzyskała najwyższą ocenę tj.
  1. Cena C – waga kryterium 60%, punktowa – 60 punktów
  2. Wsad do kotła – waga 40%, punktowa – 40 punktów
co daje łączną ocenę 100,00 pkt. i jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego
   Żaden wykonawca nie został wykluczony ani żadna oferta nie została odrzucona.
   Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
po upływie 1 dnia od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania  ofert zawiera załącznik  nr 1  do ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 
 
 
 
                                                                                                               Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach
 
                                                                                                                 mgr inż. Jarosław Augustynowicz
 

     Zał. Nr 1

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert

 
Numer
 oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena
 (w zł)
Przyznane
punkty
w kryterium
„Cena”
Wsad
do kotła
(zł)
Przyznane
punkty
w kryterium
„Wsad do kotła”
Łączna punktacja
1 Przytulna s.c. Sebastian Kłapyta, Elżbieta  Kłapyta
ul. Spółdzielcza 6; 37-415 Zaleszany
1209600 60  
20
 
40
100
 
 
 
        Otrzymują:
  1. Strona internetowa zamawiającego
  2. Uczestnicy postępowaniaData dodania: 2022-08-25 10:27

[powrot do treści ogłoszenia]
Zespoł Szkół w Gorzycachul. Żwirki i Wigury 2, 39-432 Gorzyce tel. (15) 836-20-87 email: sekretariat@zsgorzyce.pl
Wygenerowano: 16 lipca 2024r. 08:22:36
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.